Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Gör det rätta och skydda vattenmiljön!

”I avloppet är sanningen märkligare än i fantasin. Vi renar ditt avloppsvatten och skyddar miljön, om du endast lägger sådant i avloppet som hör dit.”

– Ditt vattenförsörjningsbolag

Handla rätt

Avloppet skiljer de goda från de onda.

Genom att handla på rätt sätt förhindrar du stockningar i avloppet och skadliga ämnen från att sprida sig med avloppsvattnet. Se instruktioner för olika situationer i vardagen.

I köket

Följ följande instruktioner om du inte vill att spispolisen tar dig:

 • Häll inte fett i avloppet.
 • Häll flytande fett i använda slutna förpackningar (mjölk- och saftburkar, plastflaskor etc.) och följ anvisningar från den egna kommunens avfallshantering.
 • Lägg fast eller stelnat fett, samt små mängder flytande fett som sugits in i paper, i bioavfallskärlet.
 • Använd stekpannor som icke innehåller PTFE och PFOA ex. gjutjärnspannor.
 • Använd miljömärkta rengöringsmedel i köket.
 • Undvik antibakteriella rengöringsmedel.

Då du städar

I städandet hålls du på den smala vägen då du följer dessa regler:

 • Använd miljömärkta rengöringsmedel då du städar.
 • En bra mikrofiberduk torkar dammet utan rengöringsmedel.
 • Undvik antibakteriella och desinficerande rengöringsmedel.
 • Dosera tvättmedel rätt – överdosera inte.
 • Dammsug regelbundet. På så sätt minskar du att skadliga ämnen, så som bromerade flamskyddsmedel (PBDE) från möbler och elektronik, sprider sig i rumsluften.

Städa med mindre miljöbelastning

I affären

Lek affärsdetektiv. Finn produkterna som inte skadar våra vatten. Överväg noga dina inköp.

 • Impregneringsspray för textiler och skor innehåller ofta perfluorföreningar. Fråga i affären efter alternativ.
 • Många vattentäta textiler är ytbehandlade med ämnen som innehåller perfluorföreningar. Fråga i affären efter alternativ.
 • En gjutjärnspanna är ett miljövänligt alternativ eftersom de flesta stekpannor har non-stick-beläggningen med PTFE och PFOA.
 • Undvik produkter som är antibakteriella eller desinficerande.
 • Undvik kosmetik och hygienprodukter som innehåller triklosan, nonylfenoler, ftalater, bly eller mikroplast (förekommer ofta i t.ex. tandkräm, ansikts- och kroppsskrubb).
 • Föredra kläder tillverkade av naturfibrer. Ur kläder tillverkade av konstfibrer lossnar det icke nedbrytbara fibrer och mikroplaster i tvätten.
 • Välj kläder och textilier som är tillverkade i EU, eftersom EU-lagstiftningen begränsar användningen av skadliga ämnen i textilier. Utanför EU är inte kraven lika stränga angående t.ex. nonylfenoletoksylater.
 • Ftalater som används som plastmjukgörare finns i många plastprodukter, så som i regnkläder och leksaker tillverkade av PVC. Ftalaten DEHP är klassad som ytterst farlig för vattenlevande djur, med skadliga långtidseffekter. Överväg noga då du köper sådana produkter och ta reda på om det finns alternativ.
 • Välj produkter som är märkta ”PFC-free”, ”fluorine free” eller ”fri från PFOA- eller PFOS-föreningar”.
 • PVC-plast kan markeras “03 inom pil triangel”, men det är inte alltid märkt.

 • Välj miljömärkta produkter.

Vid renovering

Låt inte kemikalierna gå på fri fot efter renoveringen.

 • Lägg i kärlet för farligt avfall:
  • oanvänd målfärg, lim och lack
  • lösningsmedel (aceton, terpentin, thinner)
  • oanvända oljor och fetter
 • Torka penslar ordentligt i t.ex. tidningspapper innan du tvättar dem.
 • Använd miljömärkta material och ämnen då du bygger eller renoverar.

Vid medicinskåpet

Läkemedel hamnar naturligtvis i avloppet i och med att vi människor förbrukar dem, men de hamnar även dit olovligt om folk slänger gamla mediciner i toaletten. Medicinernas inverkan på vattenmiljön är inte helt känd än, men läkemedelsrester har hittats i fiskar, så var god och gör dig av med gamla mediciner på rätt sätt.

 • Returnera gamla och oanvända läkemedel till apoteket eller för till insamlingen för farligt avfall.
 • Köp endast så mycket medicin som du förbrukar.
 • Följ läkarens ordination och läkemedlets bruksanvisningar.

Känner du miljömärkena?

Välj klokt.

Miljömärken hjälper dig fatta kloka beslut då du handlar

Samnordiska miljömärket Svanen
EU-Ecolable

För textiler:

Ökö-Tex standard 100
The Global Organic Textile Standard

Undvik kemikalier som är skadliga för miljön. Du känner igen dem från detta märke:

Avloppets skurkar

Avloppet gillar inte hemligheter.

I avloppsvattnet rör sig beviset på det vi slänger i avloppet. Avloppets skurkar är alla fetter, allt skräp och annat avfall som kan blockera avloppet. Speciellt stora bovar är alla farliga ämnen som belastar avloppsreningsverken och t.o.m. sprider sig ut och förstör våra vatten.

Avloppets blockerare

Tips: Ställ en sopkorg inne på toaletten.

Ur avloppets synvinkel är de snälla typerna wc-papper och människoavföring.

De övriga är sedan skurkar. Så gott som allt fett, skräp och avfall kan orsaka stockningar i avloppsrören. Då det uppstått ett blockage i avloppet översvämmar avloppsvattnet på helt fel platser – i fastigheten eller i naturen. Lägg därför inget extra i avloppet, utan återvinn avfallet på rätt sätt.

Lägg i blandavfallskärlet eller i brännbart avfall (Var god följ instruktionerna från kommunalt avfallshanteringsbolag):

 • blöjor, tamponger och sanitetsbindor
 • bomullspinnar, bomullslappar
 • hår
 • cigarettfimpar
 • kondomer
 • fiberdukar och tjockt handpapper
 • spån och sand från husdjurs burar
 • växter, muld och sand
 • matrester, te och kaffesump
 • flushable wc-pappersrullar
 • fetter
 • mediciner
 • kemikalier

Lägg i bioavfallskärlet

 • fast och stelnat fett
 • små mängder flytande fett eller matolja som sugits in i papper
 • matrester
 • frukt-, grönsaks- och äggskal
 • kaffe- och tesump
 • blomjord
 • Flushable-rullar.

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara litet till storleken och vid först anblicken kan det verka harmlöst, men det ställer till med skada för hälsa och miljö om det hamnar på fel ställe. Därför är det viktigt att sortera och återvinna farligt avfall på rätt sätt. Farligt avfall får inte kastas/hamna i avloppet.

Lägg i farligt avfallskärlet

 • medicin (till apoteket)
 • målarfärg, lim, lack
 • lösningsmedel t.ex. aceton, terpentin, thinner
 • oljor, fetter
 • syror, t.ex. ackumulatorsyra, myrsyra
 • baser, t.ex. basiska tvättmedel
 • växtskydds- och bekämpningsmedel

Välja produkter noggrant – undvik farlig ämnen

Många produkter innehåller farliga kemikalier. Att hälla kemikalier i avloppet ökar också belastningen på vattendragen, eftersom vattnet inte kan renas på allt problemavfall vid avloppsreningsverket.

Välja produkter noggrant!

Vad händer med de skadliga ämnena på avloppsreningsverket?

Stoppa de skadliga ämnenas resa ut i naturen.

Avloppsvattnet är som samhällets fingeravtryck. Av alla produkter vi använder lämnar det små spår i vattnet. Man tänker lätt att de skadliga ämnena kommer från industrin, men i verkligheten är stora delar av de ämnen som kommer till avloppsreningsverken, från helt vanliga finska hem.

De ämnen som hamnar i avloppet kommer via avloppsledningsnätet till avloppsreningsverket. Hur stor del av de skadliga ämnena som försvinner i reningsprocessen, beror på de skadliga ämnenas egenskaper. Biologiskt nedbrytbara ämnen bryts ner på avloppsreningsverket.

En del av ämnena fäster sig i den biomassa som bildas i den biologiska reningen, därmed lämnar de reningsverket tillsammans med avloppsslammet. Största delen av tungmetallerna fastnar i slammet. En del ämnen försvinner inte i reningsprocessen, en del bara delvist, därmed lämnar de kvar i det renade vattnet och slutligen hamnar de ut i naturen. Sådana ämnen är t.ex. läkemedel som karbamatsepin och diklofenak, samt perfluorföreningen PFOS.

Mängden skadliga ämnen i både orenat och renat avloppsvatten har undersökts på många håll. Trots att halterna är små, är det bra att minska belastningen av onödiga ämnen som skadar och inte tillhör vår vattenmiljö. De skadliga ämnenas resa ut i naturen lönar det sig att stoppa redan innan den börjar!

Ytterligare information

Alla kommuner sorterar sitt avfall lite olika, enligt återvinningsgrad, så bekanta dig med ditt lokala avfallshanteringsbolag för korrekta sorteringsanvisningar!

 • I Martha Förbundets Hemmets Kemikaliekompott finner du alternativ och bra tips på hur du kan undvika onödiga kemikalier i hemmet.
 • ECHA erbjuder information om innehållet i produkter på engelska.

Broschyrer

Broschyren kan sättas i trapp i ett höghus.

Finska – svenska – engelska:

isannoitsija_suomi_ruotsi_englanti (pdf) (1.7 MB)

Finska – ryska – engelska:

isannoitsija_suomi_englanti_venaja (pdf) (1.6 MB)

Ryska – somali – arabiska:

isannoitsija_venaja_somali_arabia (pdf) (1.7 MB)

Den här broschyren vattenver kan skickas till kunder.

Finska:

VVY Pyttyesite Tukkiva jate Suomi (pdf) (2.7 MB)

Svenska:

VVY Pyttyesite Tukkiva jate Ruotsi (pdf) (2.7 MB)