Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin

Palauta vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet aina apteekkiin.